Avís Legal

Girona Bons Fogons

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Girona Bons Fogons i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Girona Bons Fogons i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Girona Bons Fogons.

 

 

El present Avís Legal regula els condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://www.gironabonsfogons.cat (d’llaura endavant, el lloc web), que Girona Bons Fogons posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

 

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reservis de totes i cadascuna dels disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna dels ocasions en què és proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: Associació per la promoció de la Gastonomia de Girona
Nomeni del titular: Toni Vallory
Domicilio social: C/ Nou, 7, 1r
Població: Girona
Província: Girona
C.P.: 17001
C.I.F./D.N.I.: G-55.096.846
Correu electrònic: info@gironabonsfogons.cat

 

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Girona Bons Fogons a aquelles personis o organitzacions interessades en els mateixos.

 

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web te caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registri d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registri dels usuaris de la mateixa.

 

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

Girona Bons Fogons no és responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni dels seves conseqüències.

Girona Bons Fogons podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de els conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

És prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres personis sense l’autorització de Girona Bons Fogons, ni remetre publicitat o informació valent-es para això dels serveis o informació que és posin a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenlaces que incorporin tercers als seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Girona Bons Fogons

 

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentido que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Girona Bons Fogons no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-es d’aquest accés o ús. Girona Bons Fogons no és fa responsable dels errors de seguretat, que és puguin produir ni dels danys que puguin causar-s’a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Girona Bons Fogons no és fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenlaces que s’incorporin a la web per a l’obertura d’uneixes altres. Girona Bons Fogons no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni és responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Girona Bons Fogons no serà responsable dels virus o altres programis informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs als quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

 

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web no empra cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant a tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta a tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de Girona Bons Fogons, tots els drets de propietat industrial i intel·*lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ………., qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Girona Bons Fogons

 

8.- POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCION DE DADES

Girona Bons Fogons garanteix la protecció i confidencialitat dels dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres empreses clients d’acord amb el que és disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes els dades facilitades per els nostres empreses clients a Girona Bons Fogons o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Girona Bons Fogons, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

 

Els dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesuris de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Girona Bons Fogons ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·*lat totes els mesuris tècniques al seu abast per evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que els mesuris de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què consideri oportú que es cedeixin els seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat dels dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.

 

En compliment de l’establert en la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancell·lació i oposició. Per a això deu contactar amb nosaltres en info@gironabonsfogons.cat

 

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Girona Bons Fogons i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’*ls, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Girona Bons Fogons i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Girona Bons Fogons.